. [google020e078740778542.html]

Heb je nog vragen

De eerste rijles haalt de instructeur je thuis op. Er zijn dan nooit andere kandidaten bij. De instructeur rijdt dan naar een rustige plaats, zoals b.v. een parkeerterrein. Daar wissel je dan van plaats om de eerste beginselen onder de knie te krijgen.
Misschien rijdt je zelf wel naar huis.

Moet ik mijn legitimatiebewijs bij me hebben tijdens de rijlessen?
Ja, tijdens de rijlessen moet je altijd je legitimatiebewijs bij je hebben. Je moet immers kunnen aantonen dat je 16.5 jaar bent bij een controle.

Wat heb ik nodig bij een toets?                                                                                      
Bij een deeltoets (RIS) heb je nodig;
-  geldig legitimatiebewijs
-  geldig theorie uitslagformulier
-  Ris-praktijkboek
-  oproepkaart en instructiekaart (neemt de instructeur mee)
- zelfreflectieformulier

Wat heb ik nodig bij een examen?
Bij het theorie-examen heb je nodig;
- geldig legitimatiebewijs

Bij het RIS-praktijkexamen heb je nodig;
-  geldig legitimatiebewijs
-  geldig theorie uitslagformulier
-  Ris-praktijkboek
-  oproepkaart en instructiekaart (neemt de instructeur mee)
-  zelfreflectieformulier

Wanneer moet ik geslaagd zijn voor de theorie?

In het begin ben je druk bezig met het aanleren van technische vaardigheden, zoals sturen, remmen, gasgeven, koppelen, schakelen enz. Op het moment dat je je bezig gaat houden met verkeerssituaties is kennis van de verkeersregels een vereiste. Als je deeltoets 3 gaat aanvragen moet je het theorie-examen met goed gevolg hebben afgelegd.