Privacyverklaring Auto- en Bromfietsrijschool Karin Detmers

Auto- en Bromfietsrijschool Karin Detmers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande Privacyverklaring.

Persoonsgegevens die door Auto- en Bromfietsrijschool Karin Detmers verwerkt worden.

Auto- en Bromfietsrijschool Karin Detmers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken door de gegevens die u middels ons invulformulier aan ons verstrekt dan wel op basis van de eventuele geplaatste cookies.

- Voor- en achternaam - Geboortedatum - Geslacht - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Locatiegegevens - Gegevens over uw activiteiten op onze website - IP-adres - Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen - Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Auto- en Bromfietsrijschool Karin Detmers uw persoonsgegevens

Auto- en Bromfietsrijschool Karin Detmers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Het afhandelen van uw betaling.

-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder omwille het gerechtvaardigde commerciële belang van Auto- en Bromfietsrijschool Karin Detmers

- Auto- en Bromfietsrijschool Karin Detmers analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren omwille het gerechtvaardigd commerciële belang van naam rijschool.

Geautomatiseerde besluitvorming

Auto- en Bromfietsrijschool Karin Detmers neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen

geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat

hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat

daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van naam rijschool tussen zit. Indien er wel

sprake is van geautomatiseerde verwerking: Auto- en Bromfietsrijschool Karin Detmers

gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Windows 10.

Hoe lang bewaart Auto- en Bromfietsrijschool Karin Detmers uw

persoonsgegevens

Auto- en Bromfietsrijschool Karin Detmers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt

nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Auto- en Bromfietsrijschool Karin Detmers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt

deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te

voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze

opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van

beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Naam rijschool blijft verantwoordelijk voor

deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Auto- en Bromfietsrijschool Karin

Detmers op haar website gebruikt

Auto- en Bromfietsrijschool Karin Detmers gebruikt alleen technische en functionele

cookies/tracking cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer,

tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking

van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en

onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website

optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat

deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen

via de instellingen van uw browser verwijderen.

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, mag er uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke

vertegenwoordiger(s) gebruik gemaakt worden van onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door naam rijschool. U heeft

daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over

beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie te

sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking

van uw persoonsgegevens sturen naar info@karindetmers.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van

uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ

(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel

mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek. Mocht er geen reactie binnen

vier weken volgen? Neemt u alstublieft telefonisch contact met ons op.

Auto- en Bromfietsrijschool Karin Detmers wil u er tevens op wijzen dat u wanneer u vermoed

dat uw gegevens onterecht ge- dan wel misbruikt zijn de mogelijkheid heeft om een klacht in te

dienen bij de nationale toezichthouder. Te weten: de Autoriteit Persoonsgegevens. Via de

volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/

tip-ons

Hoe Auto- en Bromfietsrijschool Karin Detmers de beveiliging van uw

persoonsgegevens waarborgt.

Auto- en Bromfietsrijschool Karin Detmers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en

neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw

gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met

info@karindetmers.nl

Contactgegevens:

Auto- en Bromfietsrijschool Karin Detmers is gevestigd aan Margrietstraat 3, 2361 SK te Warmond,

website: www.karindetmers.nl

e-mailadres: info@karindetmers.nl